አዲስ ሚስጢራዊ ቃል ይላክልኝ

በሌላ መልክ ካልተገለጸ በስተቀር ይህ * ምልክት የተደረገባቸው ነገሮች አሰፈላጊ ናቸው